VVS-firma fortsætter kontrolleret vækst


John Jensen VVS A/S rundede i 2018 en omsætning på 200 millioner kroner, og virksomheden har dermed over de seneste fire år løftet omsætningen med 90 procent i et stramt styret, kontinuerligt forløb med en gennemsnitlig overskudsgrad på 4,3 procent.

 

– Vores styrke er dygtige og tilfredse medarbejdere, der i et stærkt fællesskab skaber solid kvalitet og flotte resultater baseret på fælles værdier og solide faglige kompetencer.

– På den baggrund er vi stolte over, at firmaet parallelt med stabil vækst gennem rigtig mange år har været i stand til at fastholde og styrke medarbejdernes tilfredshed, og vi forventer på den baggrund allerede i det kommende år at nå en omsætning på 250 millioner kroner, som er målet i vores 2020-strategi.

Det er administrerende direktør og ejer Jesper Leen Jensen fra John Jensen VVS, der med afsæt i en ny opdateret trivselsundersøgelse sætter perspektiv på firmaets netop afsluttede regnskab for 2018 – et år, hvor virksomheden, der beskæftiger 170 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Hedehusene samt afdelinger i Roskilde, Hørsholm og Tåstrup løftede omsætningen med 17 procent til 213 millioner kroner med et resultat før skat på 8,6 mio.

Jesper Leen Jensen pointerer, at den nye undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed og trivsel på stort set samtlige områder løfter flotte resultater fra en tilsvarende undersøgelse, som blev gennemført i 2015, og fortsætter:

Trivsel og tilfredse medarbejde er krumtap

– Vores tilfredse medarbejdere fungerer med skarpt fokus på ordentlighed, faglighed og kvalitet stærkere end nogensinde som firmaets ambassadører overfor både kunder og samarbejdspartnere.

– Men samtidig udgør medarbejderne også i relation til rekruttering og integration af nye medarbejdere en krumtap i firmaets fortsatte udvikling, fordi de overfor kolleger i branchen udsender positive signaler om, at John Jensen VVS er et godt sted at arbejde, konstaterer Jesper Leen Jensen og tilføjer, at firmaet – blandt andet med henblik på at fastholde tæt og direkte kontakt mellem lederteamet og medarbejderne – i det forløbne år har udvidet direktionen og styrket organisationen.

”Vi gør det, vi er bedst til”

Jesper Leen Jensen fortæller videre, at firmaet gennem en flad og åben organisation med korte beslutningsveje, stort individuelt ansvar og fokus på firmaets kernekompetencer i videst muligt omfang giver medarbejderne mulighed for gennem videreudvikling at arbejde med det, de har lyst til og er bedst til.

– Medarbejdere har forskellige præferencer og udvikler over tid forskellige ønsker og mål. Derfor ser vi det som en hjørnesten i den fortsatte udvikling af medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, at de kan veksle mellem forskellige spor indenfor de klassiske og traditionelle VVS-opgaver, som udgør grundlaget for alle vore gøremål.

– Det gælder udbedring af forsikringsskader, som dækker 15 procent af firmaets opgaver, serviceopgaver for boligselskaber og erhvervsvirksomheder som udgør 40 procent samt entrepriseopgaver indenfor nybyggeri og renovering, der udgør 45 procent.

– Og, pointerer Jesper Leen Jensen, de seneste års vækst er jævnt fordelt over viften af arbejdsområder, hvortil kommer nye typer af opgaver i forlængelse af sidste års opkøb af Euro Blik, der udgør et stærkt supplement til vores øvrige aktiviteter.

Tillid og kompetencer er nøgleord

– Summa summarum: Med tilfredse medarbejdere, der i samspil med en styrket ledelse udgør et stærkt og sammentømret fællesskab kendetegnet ved stor arbejdsglæde, gensidig respekt og tillid samt en stor faglig tyngde, er organisationen gearet til yderligere vækst i de kommende år.

– Men dertil kommer, at vi nyder godt af tætte og langvarige relationer med en bred kreds af gamle, trofaste kunder, ligesom vi møder det nye år med en fornuftig ordrebeholdning og opgaver for mange nye kunder indenfor både service og entreprise.

– Endelig står det fast, at vi har en høj hitrate på vores tilbud og møder stor imødekommenhed overfor vores ydelser i et fortsat stærkt marked, hvor fokus flytter fra pris til samarbejde, tillid og kompetencer.

– Som konsekvens af den udvikling giver stadig flere entrepriser mulighed for tidlig inddragelse, med henblik på at sikre de rigtige løsninger første gang, og vi oplever i stigende grad at firmaet allerede tidligt i projekteringsfasen indfases som udførende VVS-specialist og sparringpartner på de store opgaver, slutter Jesper Leen Jensen.

Et udpluk af vores mange kunder