Alle tiders bedste resultat i John Jensen VVS A/S


VVS-firmaet i Hedehusene fortsætter i rekordsporet med vækst på alle kerneområder indenfor både service, forsikring og entreprise og lukker regnskabet for det seneste år med 22 procent fremgang i omsætningen og en fremgang i resultatet før skat på 43 procent

– Ordentlighed og kvalitet går aldrig af mode, og vi ser virksomhedens fortsatte fremgang som resultat af mange års fortsatte bestræbelser på altid at leve op til og matche kundernes forventninger. Det handler om positive gensidige relationer, tillid og troværdighed. 

Det er ejer og administrerende direktør Jesper Leen Jensen fra John Jensen VVS, der efter endnu et rekordår sætter de bløde værdier i fokus som en afgørende løftestang for firmaets succes og vækst. 

– Uanset om det drejer sig om serviceopgaver for boligselskaber og erhvervsvirksomheder (40%), udbedring af forsikringsskader (15%) eller entrepriseopgaver indenfor nybyggeri og renovering (45%), skal kvaliteten selvfølgelig være i orden, ligesom opgaverne selvfølgelig skal gennemføres til tiden og til en konkurrencedygtig pris. 

– Men vores succes bunder i tilfredse kunder, der med afsæt i firmaets 55 årige specialisering som klassisk VVS-installatør, et solidt økonomisk fundament og medarbejdernes dybgående faglige kompetencer både vender tilbage med nye opgaver og anbefaler os til andre bygherrer, fastslår Jesper Leen Jensen og pointerer, at virksomheden aldrig har haft en rød bundlinje.

Professionel bestyrelse giver super sparring

Jesper Leen Jensen, der siden han i 2000 overtog virksomheden fra sin far har løftet omsætningen fra godt 7 millioner kroner til knap 160 millioner kroner, ser i øvrigt de seneste års fremgang som resultat af en fortsat og målrettet videreudvikling af medarbejderne og virksomhedens kernekompetencer indenfor ’rene’ VVS-opgaver, en styrket organisation, implementering af nye effektive styringsredskaber, stram styring af omkostningerne samt skarp fokus på løbende markedstilpasning.

– Men derudover høster vi frugterne af arbejdet i en professionel bestyrelse, der med stort engagement og strategisk udsyn bidrager til virksomhedens udvikling – blandt andet som sparring til udarbejdelse og implementering af en målrettet strategi, der uden tab af vores grundlæggende værdier og sociale forpligtelser overfor medarbejdere og samfund sikrer en konstant og fortsat optimering af både drift, metoder, organisation og kunderelationer.

Strategi som dynamisk ledelsesredskab

– Strategien er et resultat af dybdegående analyser og evaluering af virksomhedens mål, metoder og succesparametre, fortsætter Lars Christian Brask, der som formand for virksomhedens bestyrelse har været en vigtig spiller i strategiarbejdet.

Han karakteriserer strategiarbejdet i John Jensen VVS som et dynamisk ledelsesværktøj i fortsat udvikling og fortsætter:

– I udgangspunktet har vi som afsæt for konkrete og målrettede beslutninger i relation til samarbejder, kundesegmenter, individuelle kunder, ansatte og deres roller taget ved lære af virksomhedens udvikling gennem årene.

– Men vi evaluerer løbende og tilpasser strategien i forhold til markedets udvikling med henblik på konstant at styrke og raffinere service og kundefokus​, ligesom vi løbende har fokus på gennem målrettet rekruttering at tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere, der kan skabe merværdi for kunderne, medarbejderne og virksomhedens samarbejdspartnere.

– Det har været en succes, der sætter ultimativt positive aftryk i virksomhedens resultater, og vi er ambitiøse: Vi vil være den foretrukne VVS installatør på Sjælland og i Hovedstadsregionen, fastslår Lars Christian Brask, mens Jesper Leen Jensen runder af:

Gearet til fortsat vækst

– Allerede i dag står vi med 130 engagerede og dygtige medarbejdere, fordelt på hovedkontoret i Hedehusene samt afdelinger i Roskilde, Tåstrup, København og Hørsholm som en af markedets store og førende VVS-virksomheder, og fundamentet for virksomhedens fortsatte udvikling er stærkere end nogensinde.

– Vi er gearet til fortsat vækst med en stærk lokal forankring tæt på kunderne og starter det nye år med en solid ordrebeholdning, ligesom vi har en høj hitrate i konkurrencen om nye opgaver på et marked, der i relation til vores kerneydelser på ’rene’ VVS-opgaver udvikler sig stærkt, slutter Jesper Leen Jensen.

John Jensen VVS har gennem 55 år aldrig har haft et ’rødt’ regnskab og satte sidste år trumf på 17 års fortsat stigende aktivitet med 22 procent øget omsætning, en bruttofortjeneste, der steg med 17 procent, og en fremgang i resultatet før skat på 43 procent til knap 7,2 mio.

Et udpluk af vores mange kunder