Glostrup Boligselskab

- Energibesparende renovering

Varmeudnyttelse og boligstandard i top

Ved hjælp af ombygning af 10 varmecentraler har John Jensen VVS hjulpet beboerne i 193 lejligheder i Glostrup Boligselskab til besparelser og bedre varmeudnyttelse.

Målet var fra begyndelsen at højne boligstandarden for beboerne i de 193 boliger i Glostrup Boligselskabs afdeling Rødkælkevej.

Midlet blev en energibesparende plan, som boligselskabet udviklede i samråd med den rådgivende ingeniør – og John Jensen VVS har været med hele vejen.

Den omfattende renovering krævede komplet ombygning af 10 varmecentraler, nedgravning af fjernvarmeledninger og –stik samt udskiftning af 2.000 radiatorventiler.  Opgaven blev udført midt om vinteren, og det krævede indsigt, indsats og indlevelse.

I det hele taget kom John Jensen VVS’ erfaring med at planlægge arbejdet og vores rutine i at begå os i private hjem fuldt ud i spil.

– Vi ved af erfaring, at kvaliteten af vores arbejde i lige så høj grad som den høje faglighed handler om menneskelige hensyn, siger servicelederen hos John Jensen VVS.

Planlægning og kommunikation

193 hjem var berørt af renoveringen, og for at sikre en så smidig proces som muligt, har koordination, planlægning og omhyggelig information i god tid til samtlige beboere været prioriteret højt.

Beboerne blev varslet tre uger i forvejen, så generne blev begrænset så meget som muligt, og vi har gennem hele processen og både løbende før og efter renoveringen været i kontakt med beboerformanden.

Ud over god planlægning og sans for mennesker er hemmeligheden bag en succesfuld renovering i beboede lejligheder et fast team, der kender arbejdsgangene godt.

Hos John Jensen VVS arbejder vi fortrinsvis i faste teams. Det optimerer tiden, kvaliteten øg økonomien og er med til at styrke tilfredsheden hos kunden.

Rødkælkevej var ingen undtagelse og gennem de fire måneder, renoveringen foregik, var det det samme faste team af dygtige montører og engagerede lærlinge, der var på sagen.

Skal vi hjælpe dig? Tag kontakt til vores medarbejdere

Preben Andreasen
Salg & Relationer
Telefon: 2512 0880
Afdeling:

Et udpluk af vores mange kunder