Færdigt arbejde i Græse Bakkeby


John Jensen VVS A/S har afsluttet hovedentreprise med udskiftning af gasfyr i 380 boliger i den nordsjællandske Græse Bakkeby – et projekt med både energi- og miljømæssige gevinster for beboerne

Reducerede udgifter til energi og et forbedret miljø.

Det er gevinsten til beboerne i den smukt beliggende Græse Bakkeby, hvor John Jensen VVS A/S som hovedentreprenør – foruden indregulering og følgeopgaver, der omfatter både murer-, tømrer-, maler- og elarbejder – har afsluttet arbejdet med i 380 boliger at installere nye effektive gasfyr med indbyggede varmtvandsbeholdere.

– Rent teknisk har det ikke været den store udfordring, men boligerne er spredt over et stort område med en snæver infrastruktur, og det har fra bygherrens side været et ufravigeligt krav, at arbejdet skulle gennemføres efter en stram tidsplan med udstrakte hensyn til beboerne og miljøet.

– På den baggrund har opgaven stillet ganske store krav til planlægning og logistik både i relation til leverancer, bortkørsel af affald og installationer i de enkelte huse, hvor beboerne i forbindelse med arbejdet har haft besøg af håndværkere fra alle håndværksfagene, fortæller projektleder Per Palmquist fra John Jensen VVS A/S.

Han tilføjer, at arbejdet på hvert enkelt hus er gennemført i et sammenhængende forløb over et par dage med faste, håndplukkede teams i de enkelte boligafsnit, og pointerer, at opgaven er gennemført med virksomheder, der kender hinanden fra samarbejde på tidligere opgaver.

– Vi har fungeret i et fælles teamwork med fælles værdier og holdninger. Det har været ’én for alle og alle for én’ med fælles fokus på at sikre et fleksibelt samarbejde og ordentlighed i forhold til kunden og beboerne, som har belønnet os med mange krammere, som tak for vores måde at være på.

Opgaven med udskiftning og indregulering af gasfyr i 380 boliger fordelt ud over Græse Bakkeby på Bybakken, Byhøjen og Dalskrænten er hen over 8 måneder gennemført i hovedentreprise af John Jensen VVS A/S for Domea, der har haft Borum Byggerådgivning til byggestyring og Ingeniørfirmaet SORI som rådgiver.

Yderligere oplysninger: Per Palmquist på telefon 27 95 61 22

Et udpluk af vores mange kunder