Energioptimering og styring af VVS-installationer sparer penge og CO2


Investering i energioptimering med efterfølgende vedligehold sparer penge, energi og CO2, og tilbagebetalingstiden er typisk kun få år.

”Vores hovedformål er at sikre en optimal bygningsdrift for så få midler som muligt og med fokus på øget komfort og bedre indeklima,” siger Carsten Brysting, forretningsudvikler i John Jensen VVS, hvis kunder spænder fra boligforeninger, erhverv og industri til ejendomsadministratorer, kommuner, ejer- og andelsboligforeninger.

Første skridt i en energioptimering er en tæt dialog med bygningsejerne og driftspersonalet. Derefter foretages en energiscreening af ejendommen, installationernes alder og tilstand vurderes, og man danner sig et overblik over brugeradfærden.

”Vi tager så en drøftelse med kunden om besparelsesforslag og laver en rapport med løsningsforslag med konkrete tilbud, der også rækker 5-8 år ud i fremtiden,” siger Carsten Brysting og tilføjer, at virksomheden også hjælper med dokumentation til brug for tilskudsansøgning ligesom de guider kunden i ansøgningsprocessen.

Overvågning er vigtig

Rapporten gennemgås med kunden, som beslutter om de ønsker alle forslag gennemført eller dele af det. Når arbejdet er udført, udarbejdes dokumentation og driftspersonalet eller brugerne undervises i de nye tiltag. Kunden tilbydes også en aftale om service og vedligehold af de nye installationer.

”Vi taler også om overvågning af forbrug og styring, for det er vigtigt at reagere hurtigt på alarmer. Vi oplevede eksempelvis en skole i Hellerup, der i tre måneder havde en defekt fjernvarmeventil, der endte med at koste en ekstraregning på 90.000 kr. Med et overvågningssystem kunne man have identificeret fejlen hurtigt og udskiftet ventilen, og derved have undgået den ekstra omkostning.”

Vurdering af vandkvaliteten er en naturlig del af energiscreeningen. Danskerne er blevet ret gode til at spare på det varme vand, og det kan være er problematisk i forhold til mange ejendomme og institutioner, der i det lys har alt for store varmtvandsbeholdere. Hvis Legionella, som er en bakterie, der kan forårsage alvorlig lungebetændelse, skal undgås, skal vandet i beholderen som en tommelfingerregel udskiftes to gange i døgnet. Det sker ikke, hvis beholderne er for store i forhold til forbruget.

Store besparelser

Der er et stort besparelsespotentiale ved energioptimering i mange ejendomme, men ofte udskydes beslutninger af økonomiske hensyn. Eksempelvis har en ejerforening måske ikke lige pengene til en investering på 500.000 kr. og udskyder det derfor 4-5 år, selv om tilbagebetalingstiden vil være 2,5 år.

”Men i mellemtiden mister man de besparelser, der kunne opnås ved at energioptimere. Derfor henviser vi også til samarbejdspartnere, der tilbyder attraktive lånemuligheder. På den måde bliver det en god forretning at få foretaget investeringen med det samme.”

Carsten Brysting nævner et eksempel på en kunde med 65 ejendomme i Københavnsområdet, som fik installeret styringssystemer og kom på samme platform for overvågning. Energibesparelsen var i gennemsnit 14 pct. Et andet eksempel var en kommune med 98 ejendomme, der med styring sparede 26 pct. energi i gennemsnit.

”Her var der også tale om AI i styringssystemet. AI tager hensyn til vejrudsigten og justerer varmen efter, hvordan udetemperaturen bliver. Den ser også på forbrugsmønstret i ejendommen – herunder hvornår det varme vand bruges mest. Hvis det primært er kl. 6-8 og kl. 15-18, så er der ikke nogen grund til, at temperaturen opretholdes konstant høj døgnet rundt. Temperaturen kan i stedet stige med en konstant flad kurve frem til næste store forbrugsperiode,” siger Carsten Brysting.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå energibesparelser, skal du endelig kontakte os på telefon 46560086


Du er også velkommen til at kontakte energirådgiver Carsten Brysting direkte på telefon 27104274

Et udpluk af vores mange kunder