Besøg af folketingspolitiker


John Jensen VVS i Hedehusene kunne mandag byde velkommen til Socialdemokraternes Mette Reissmann til en snak om de udfordringer, branchen står overfor, og hvordan politikerne på Christiansborg kan hjælpe med at løse dem.

”Vi skal væk fra, at det kun er prisen, der tæller ved udbud.”

Det fastslog den socialdemokratiske folketingspolitiker Mette Reissmann, da hun mandag lagde vejen forbi vvs-installationsvirksomheden John Jensen VVS i Hedehusene.

Her mødtes hun med virksomhedens ejer og adm. direktør Jesper Leen Jensen, der var glad for Mette Reissmanns udmelding.

”Der tænkes ofte alt for kortsigtet både i forhold til nyt byggeri og renovering. Det er himmelråbende så megen energi, der går til spilde på grund af nedslidte ejendomme, hvor der virkelig ville være penge at spare,” sagde Jesper Leen Jensen.

Mere fokus på ledelse

Under mødet fik Jesper Leen Jensen også mulighed for at fortælle om virksomhedens store arbejde for at uddanne lærlinge og de udfordringer, han som virksomhedsleder støder på, når det gælder erhvervsskolerne.

”Jeg kunne godt tænke mig, at der indenfor uddannelsesområdet tænkes langt mere i økonomi og ledelse. Og at der bliver brugt mere energi på erhvervsskolerne i stedet for kun at fokusere på gymnasierne,” sagde han.

Det var Mette Reissmann enig i, og hun mener, at der allerede skal sættes ind tidligt i Folkeskolen.

”Det er et problem, at så mange uddannelsesvejledere ikke kender til de praktiske fag, og det kan gøre det svært at give ordentlig vedledning til de unge,” sagde hun.

Hun mente desuden, at der kan være brug for en større ændring af den måde, som erhvervsskolerne bliver ledet på og i det hele taget for at skabe større sammenhæng mellem uddannelse, erhverv, forskning og byggeri.

Mindre tid til administration

På mødet var der også en snak om nogle af de administrative opgaver, som virksomhederne bruger tid på. Det seneste eksempel er den nye godskørselslov, som betyder, at alle varevogne over to ton nu skal omregistreres.

”Der er virkelig mange administrative ting, man skal vide og gøre for at drive virksomhed i dag,” sagde Jesper Leen Jensen.

Til det svarede Mette Reissmann: ”Der er en fortælling om, at Socialdemokratiet elsker administrative byrder, men det er ikke rigtigt. Vi vil gerne afbureaukratisere og fjerne byrder, og i forhold til registreringsafgiften, så burde man nok i stedet have gået efter større bøder til dem, der ikke overholder loven,” sagde Mette Reissmann.

Endelig havde Jesper Leen Jensen en opfordring til både Socialdemokratiet og Venstre:

”Det er de færreste virksomheder, der ikke drives ud fra en langsigtet strategi. Hvorfor kan Venstre og Socialdemokratiet ikke mødes hen over midten og få lagt en ordentlig langsigtet strategi for hele Danmark – i stedet for at bruge al energien på at tælle til 90 mandater. Så stor forskel er der jo heller ikke på jer,” sagde han.

Et indtryk af branchen

Besøget hos John Jensen VVS blev afviklet i samarbejde med TEKNIQ, og her glædede man sig over, at det på denne måde blev muligt at give Mette Reissmann et indtryk af virkeligheden i installationsbranchen.

”Forhåbentlig har det givet et realistisk indtryk af de forhold, John Jensen VVS og resten af branchen arbejder under til daglig – ikke mindst når det gælder de udfordringer, virksomhederne møder for eksempel i form af kortsigtet udbudspolitik, administrative byrder og erhvervsskolerne. Udfordringer, som kræver politisk handling,” sagde Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

 

Et udpluk af vores mange kunder